Page 1 貨品編號
Item No.

貨品名稱
Description
最少訂購數量 [箱/散件]
Min. Order Quantity [carton/pcs]
NSH-102

多用途小型手動碎紙,碎CD及碎卡機2 pcs
NSE-201CS 個人檯底式碎紙機1 pcs
NSE-401CS 多用途座地式碎紙,碎CD及碎卡機1 pcs
NSE-501CN 保密用途座地式碎紙機1 pcs
NSE-602 個人檯式碎紙,碎CD及碎卡機2 pcs
     
     
   僑生國際有限公司

新界沙田火炭山尾街15-17號, 峰山工業大廈9/F B-D座.
Kiu Sang International Limited
Blk B-D 9/F Supreme Industrial Building, 15-17 Shan Mei Street, Fo Tan, Shatin, N.T., H.K.

版權所有 All Rights Reserved.